محل تبلیغات شما
تفکر انتقادی یعنی چه؟ تفکر انتقادی را می‌توان بررسی فعالانه، مداوم و دقیق باورها تعریف کرد. این مهارت چند مرحله دارد: تعریف مسئله؛ شناسایی مفروضات؛ تجزیه‌و‌تحلیل ایده‌ها؛ استدلال انتقادی؛ فهرست‌بندی علل احتمالی مختلف؛ انتخاب پاسخ‌های پذیرفتنی؛ ا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها